نشریه تصویری مقربون

نمایشگاه کوچک هنر انقلاب اسلامی

نشریه تصویری مقربون

نمایشگاه کوچک هنر انقلاب اسلامی

نشریه تصویری مقربون

هنر، زبان رسایی برای همه موضوعات و بخصوص موضوعات پیچیده‌ای مثل انقلاب است. هرچه امثال من درباره انقلاب بگوییم، نخواهیم توانست آن حقیقت عظیم را تشریح کنیم؛ مگر این که زبانِ هنر وارد میدان شود. زبانِ هنر است که می‌تواند حوادث عظیم را تبیین و تشریح کند و ذهنها را روشن نماید.۱۳۷۷/۱۱/۱۳

بایگانی

۲ مطلب با موضوع «پس زمینه نشریه» ثبت شده است

۲۹
تیر

جهت دریافت فایل با کیفیت پس زمینه ، با اسم و لوگوی مجموعه خودتان با مقربون تماس بگیرید.

قطعا نظرات شما در بهتر شدن طرح پس زمینه های بعدی تاثیر خواهد داشت.

۱۸
تیر

 جهت دریافت پس زمینه با کیفیت نشریه ، با نام و لوگوی اختصاصی مجموعه ای که مد نظر دارید با مقربون تماس بگیرید.